เครื่องเร้าเตอร์ หรือเร้าเตอร์ มีส่วนประกอบและการทำงานยังไง

ในปัจจุบัน การเซาะร่องไม้หรือการแกะลายไม้ได้มีการทำแบบสำเร็จรูปออกจำหน่ายอย่างมากมายหลายลักษณะ รูปร่างและขนาดวัสดุที่ใช้ทำก็มีหลายชนิด เช่น ไม้สัก ไม้เปอร์เซีย ไม้จำปา หรือเป็นวัสดุสังเคราะห์ที่ทำเป็นบัวเชิงผนังและบัวเชิงฝ้าอีกหลายชนิด สามารถหาซื้อได้ตามร้านค้าวัสดุก่อสร้างหรือร้านค้าที่จำหน่วยวัสดุอุปกรณ์งานตกแต่งภายในทั่วไป  เครื่องเร้าเตอร์ หรือเร้าเตอร์ ใช้สำหรับงานเซาะร่องไม้หรือแกะลายที่ขอบไม้ เช่น โต๊ะ เก้าอี้ … อ่านต่อ คลิกเลยเครื่องเร้าเตอร์ หรือเร้าเตอร์ มีส่วนประกอบและการทำงานยังไง