เข้าใจ เครื่องเจียร และใบเจียร มีแบบใดบ้างพร้อมวิธีใช้ที่ปลอดภัย

เครื่องเจียร เป็นเครื่องมือไฟฟ้าอีกชนิดหนึ่งที่ได้ถูกออกแบบมาให้ใช้งานได้คล่องตัว อเนกประสงค์ สามารถดัดแปลงใช้งานได้หลายรูปแบบ เช่น ใช้เจียรผิวโลหะ เจียรรอยเชื่อมให้เรียบ ใช้เป็นเครื่องขัดกระดาษทราย ขัดผิวพื้นวัสดุหลายชนิด ใช้ตัดโลหะ ตัดไม้ฯลฯ โดยต้องเปลี่ยนแผ่นใบตัดหรืใบเจียรให้เหมาะกับงานที่จะทำ มีหลายขนาดโดยเรียงขนาดกันตามเส้นผ่านศูนย์กลางของแผ่นตัด เช่น ขนาด Φ4”, Φ7”, Φ9” และใหญ่กว่า มีความเร็วรอบของเครื่อง ซึ่งขึ้นอยู่กับขนาดของเครื่องด้วย เช่น เครื่องเจียร ขนาด Φ4” จะมีความเร็วรอบ 11,000 rpm ถึง 12,000 rpm เป็นต้น แต่ที่นิยมใช้กันอย่างกว้างขวางที่สุดคือ ขนาด Φ4”

ส่วนประกอบของ เครื่องเจียร

เครื่องเจียร
ส่วนประกอบ เครื่องเจียร

ตัวเครื่อง วัสดุทําด้วยโพลิเมอร์และเป็นส่วนที่จะต้องใช้มือจับเพื่อใช้งาน
หัวเครื่องหรือหัวเกียร์ ทําด้วยโลหะภายในติดตั้งระบบเฟืองเกียร์โดยจะโผล่แกน เกลียวที่จะเป็นตัวหมุน เมื่อเปิดสวิตช์ แกนเกลียวจะเป็นแกนรองเพื่อรองรับแหวน
แกนเกลียว (Spindle) จะทําหน้าที่ยึดแผ่นขัด โดยมีแหวนรองรับแผ่นขัดและมี แหวนล็อคอีกด้านของแผ่นขัดให้แผ่นขัดแน่น และแกนเกลียวจะหมุนที่ความเร็วประมาณ 10,000 rpm เมื่อเปิดสวิตช์
สวิตช์ จะติดตั้งอยู่ด้านข้างของตัวเครื่อง ซึ่งส่วนใหญ่จะออกแบบให้ล็อคได้ในตัวเอง เมื่อเลื่อนไปตําแหน่งเปิด
ครอบป้องกัน (Guard) ทําด้วยแผ่นโลหะ ติดตั้งไว้เพื่อให้สามารถป้องกันอันตรายจากการทํางานแต่ละชนิดได้
ปมล็อคแกน เป็นส่วนประกอบที่ต้องใช้เมื่อต้องการเปลี่ยนแผ่นขัด โดยการกดปุ่มล็อคแกนเพื่อไม่ให้แกนเกลียวหมุน

การติดตั้งแผ่นขัดและใบเจียร มีขั้นตอนดังต่อไปนี้ 

1. เลือกแผ่นขัดให้เหมาะสมกับงานที่จะทํา โดยให้มีรูแกนเท่ากับขนาดของแกนเกลียว 
2. สวมครอบป้องกันและล็อคให้แน่น โดยวางทํามุมประมาณ 30 องศา
3. ใช้นิ้วมือกดที่ปุ่มล็อคแกน และลองหมุนแกนเกลียวให้อยู่ในตําแหน่งล็อค 
4. สวมแหวนรองแผ่นกับแกนเกลียว โดยให้รอยบากตรงกัน 
5. วางแผ่นขัด โดยหงายด้านที่จะใช้งานขึ้น และให้รูแกนแผ่นขัดวางบนแหวนรอง 
6. สวมแหวนล็อคบนแกนเกลียวและใช้ประแจขันแหวนล็อคให้แน่น

ความปลอดภัยในการใช้ เครื่องเจียร

1. ตรวจสอบตัวเครื่อง สวิตช์ และสายไฟฟ้า ก่อนการปฏิบัติงานทุกครั้ง 
2. สวมแว่นตานิรภัยและถุงมือในขณะปฏิบัติงาน 
3. ต้องแน่ใจว่าได้ขันนอตยึดใบตัดและครอบป้องกันได้แน่นดีแล้ว 
4. ใช้ใบตัดชนิดต่างๆ ให้เหมาะสมถูกต้องกับลักษณะการปฏิบัติงาน 
5. ต้องจับเครื่องให้มันคงและควรใช้มือจับเสริมช่วยในขณะปฏิบัติงาน 
6. ควรจับยึดชิ้นงานให้แน่นในขณะใช้เครื่องขัดและเจียระในชิ้นงาน

การบํารุงรักษา

1. ควรตรวจสอบสายไฟฟ้าเต้าเสียบ และสวิตช์ ถ้าหากมีส่วนใดชํารุดให้รีบซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพดี พร้อมใช้งาน 
2. ใช้เครื่องมือไฟฟ้าให้เหมาะสมกับงาน และไม่ใช้ทํางานหนักมากเกินไป
3. หยอดน้ำมันหล่อลื่นในส่วนที่เป็นจุดหมุนหรือตามคําแนะนำในคู่มือ 
4. หลังเลิกปฏิบัติงานควรทําความสะอาดเครื่องทุกครั้ง ถ้ามีส่วนที่เป็นสนิมควรใช้ผ้าชุบน้ำมันเช็ดเพื่อป้องกันสนิม

เช็คราคา เครื่องเจียร


แผ่นขัด และใบเจียร

ที่ใช้ทํางานแต่ละชนิดนั้น ได้ถูกออกแบบมาให้เหมาะสมกับ การใช้งานแล้ว เพียงแต่เลือกใช้ขนาดของแผ่นขัดชนิดต่างๆ ให้ตรงกับขนาดของเครื่องจึง จะเกิดความปลอดภัย ซึ่งมีลักษณะต่างๆ กันดังต่อไปนี้ จะขอยกตัวอย่างแผ่นขนาด 6 4” ซึ่งเป็นขนาดที่นิยมใช้งานมากที่สุด

เครื่องเจียร
ใบเจียรสำหรับเครื่องเจียรมีหลายแบบ ใบตัด ใบขัด ใบเจียร

ใบเจียร

ใช้สําหรับการเจียรรอยเชื่อม หรือบากร่องโลหะหรือผิวโลหะที่ไม่เรียบให้สม่ำเสมอ ทําด้วยหินอัดแน่น หนาประมาณ 6 มิลลิเมตร การใช้งานควรใช้ด้านหน้าของแผ่นเพื่อการเจียระในเท่านั้น

เครื่องเจียร
ใบเจียร เหมาะใช้เจียรรอยเชื่อม หรือผิวโลหะที่ไม่เรียบ

ใบตัดเหล็ก

ใช้สําหรับการตัดโลหะ ซึ่งไม่หนามากนักทําด้วยหินอัดแน่น มีความหนาประมาณ 1 มิลลิเมตร ใช้ด้านสันหนาของแผ่นเพื่อการตัด

เครื่องเจียร
ใบตัดเหล็ก เป็นใบเจียรที่บาง สำหรับตัดโลหะ หรือเหล็ก

ใบตัดเพชร

ใช้สําหรับการตัดในงานปูน หรือวัสดุประเภทหินธรรมชาติ เช่น อิฐชนิดต่างๆ กระเบื้องเคลือบ หินแกรนิต หินอ่อน การตัดงานคอนกรีต ฯลฯ มีทั้งชนิดตัดแห้ง และใช้น้ำหล่อเย็น ทําจากโลหะชนิดแข็งพิเศษบริเวณริมแผ่นตัดโดยรอบเคลือบแข็ง ซึ่งจะทําให้มีความทนทานมากขึ้น

เครื่องเจียร
ใบตัดเพชร ใช้งานได้หลากหลาย และมีรูปทรงที่แตกต่างกัน

ใบตัดฟันเลื่อย

ใช้สําหรับการตัดวัสดุที่เป็นไม้หรือผลิตภัณฑ์ที่ทําจากไม้ เช่น ไม้มปาร์ติเกิล มีลักษณะคล้ายใบเลื่อยวงเดือน ซึ่งจะมีฟันเลื่อยที่ทําจากเหล็กคาร์ไบด์ฟันเลื่อย เพื่อเสริมความแข็งและความคมให้กับฟันเลื่อย

เครื่องเจียร
ใบตัดฟันเลื่อย มักใช้ตัดวัสดุที่เป็นไม้ ใบเจียรมีลักษณะคล้ายใบเลื่อยวงเดือน

ใบขัดผ้าทราย

ทำจากกระดาษทรายแผ่นเล็กๆ ทับเรียงซ้อนยึดติดกันเข้าเป็นแผ่นกลม มีความหยาบและละเอียดของกระดาษทรายหลายระดับ ใช้สําหรับขัดผิวโลหะและผิวไม้จริง

เครื่องเจียร
ใบขัดผ้าทราย มักใช้ขัดขัดวัสดุต่างๆให้เรียบและสามารถเลือกความละเอียดของกระดาษทรายได้

ใบขัดกระดาษทราย

ทําจากกระดาษทราย ทำจากสารสังเคราะห์ ลักษณะเป็นแผ่นกลม มีความหยาบและละเอียดของเม็ดทรายหลายระดับใน ผิวไม้จริงและผิวโลหะแผ่นบางๆ ได้หลายระดับใช้สําหรับการจัด

เครื่องเจียร
ใบขัดกระดาษทราย คล้ายกระดาษทราย หรือกระดาษทรายทรงกลม สามารถเลือกเบอร์ของกระดาษทรายที่ใช้ได้

จานขัดกระดาษทราย

เป็นจานขัดที่ติดตั้งกับแกนเกลียว ส่วนด้านหน้าของแต่ จะติดแผ่นตีนตุ๊กแก เพื่อใช้จับยึดกระดาษทรายชนิดที่ด้านหลังมีผ้าติดไว้เพื่อใช้จับยึดกัน จานขัด มีความหยาบและละเอียดของกระดาษทรายหลายระดับตามมาตรฐานกระดาษทา ทั่วๆ ไป ใช้สําหรับการขัดผิวไม้หรือวัสดุอื่นๆ ที่ต้องการให้ผิวเรียบได้

เครื่องเจียร
จานขัดกระดาษทราย มักใช้ร่วมกับใบขัดกระดาษทราย

เช็คราคา ใบเจียร

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *