เครื่องเร้าเตอร์ หรือเร้าเตอร์ มีส่วนประกอบและการทำงานยังไง

ในปัจจุบัน การเซาะร่องไม้หรือการแกะลายไม้ได้มีการทำแบบสำเร็จรูปออกจำหน่ายอย่างมากมายหลายลักษณะ รูปร่างและขนาดวัสดุที่ใช้ทำก็มีหลายชนิด เช่น ไม้สัก ไม้เปอร์เซีย ไม้จำปา หรือเป็นวัสดุสังเคราะห์ที่ทำเป็นบัวเชิงผนังและบัวเชิงฝ้าอีกหลายชนิด สามารถหาซื้อได้ตามร้านค้าวัสดุก่อสร้างหรือร้านค้าที่จำหน่วยวัสดุอุปกรณ์งานตกแต่งภายในทั่วไป 

เครื่องเร้าเตอร์ หรือเร้าเตอร์ ใช้สำหรับงานเซาะร่องไม้หรือแกะลายที่ขอบไม้ เช่น โต๊ะ เก้าอี้ หรืองานตกแต่งต่างๆ ทำให้การปฏิบัติงานรวดเร็วขึ้น เนื่องจากสามารถพกพาไปมาสะดวก อีกทั้งยังสามารถสร้างอุปกรณ์ช่วย (Jig) ในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพปลอดภัย ประหยัดได้ทั้งเวลาและค่าใช้จ่าย

ส่วนประกอบ เร้าเตอร์

โดยทั่วไปมอเตอร์จะถูกออกแบบให้เป็นตัวเครื่อง พร้อมกับเป็นหัวจับแกนดอกกัด จะติดตั้งอยู่ด้านเดียวกันกับฐานเครื่อง (Base) ซึ่งเป็นส่วนที่ต้องวางทาบบนชิ้นงาน สามารถปรับเลื่อนระยะเพื่อให้การกัดชิ้นงานของดอกกัดได้ตามความต้องการ มีมือจับทางด้านข้างของเครื่องเพื่อให้การจับได้ทั้งสองมือมั่นคงยิ่งขึ้น

เร้าเตอร์
ส่วนประกอบ เร้าเตอร์

ขนาด เร้าเตอร์ ที่นิยมขนาดใด

นิยมเรียกกัน 2 ลักษณะคือ เรียกตามขนาดแรงม้าของมอเตอร์ เช่น ขนาด ¼ hp, ½ hp หรือ 1 hp และเรียกขนาดตามขนาดเส้นผ่านนศูนย์กลางของแกนดอกกัด เช่น ¼ นิ้ว และ ½ นิ้ว ซึ่งโดยทั่วๆ ไปจะมีเพียง 2 ขนาดนี้เท่านั้น และที่นิยมใช้กันมากที่สุด คือ เร้าเตอร์มือถือขนาด 1/2 นิ้ว

ดอกเร้าเตอร์ หรือดอกทริมเมอร์

รูปร่างลักษณะต่างๆ ที่ใช้กับเร้าเตอร์จะใช้ร่วมกันกับดอกเร้าเตอร์ที่ใช้กับเร้าเตอร์ได้เลย เพียงแต่เลือกใช้ลวดลายให้ตรงกับความต้องการ

เร้าเตอร์
เลือกดอกเร้าเตอร์ให้เหมาะสมกับงานที่ต้องการ

การใช้ เร้าเตอร์

เร้าเตอร์ไฟฟ้าเป็นเครื่องที่ใช้งานได้สะดวกและคล่องตัว เนื่องจากมีขนาดเล็ก สามารถกัดขึ้นรูปที่ขอบชิ้นงาน โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้
1. เลือกลักษณะดอกเราเตอร์ตามที่ต้องการและมีขนาดที่เหมาะสมกับความหนาที่ขอบชิ้นงาน และเลือกดอกเราเตอร์ชนิดมีแหวนลูกปืนที่ปลาย
2. ตั้งระยะความลึกในการกัดตามต้องการโดยต้องไม่เสียบปลั๊กไฟฟ้า
3. ยึดชิ้นงานให้แน่นด้วยแคลมป์ก่อนการกัดชิ้นงาน
4. จับเครื่องให้แน่นด้วยมือทั้ง 2 ข้าง เปิดสวิตช์เครื่อง
5. วางเราเตอร์ให้ฐานเครื่องวางทาบบนชิ้นงาน เริ่มเดินเราเตอร์กัดลวดลายชิ้นงานทางด้านหัวไม้ก่อน แล้วจึงเลื่อนเราเตอร์กัดลวดลายตามแนวขอบหรือ ด้านข้างชิ้นงานด้วยความเร็วสม่ำเสมอจนแล้วเสร็จ 

ข้อควรระวัง ควรระวังการเคลื่อนที่เครื่องให้สวนทิศทางการหมุนของดอกกัด 

เร้าเตอร์
ปรับความลึกตามความต้องการ
เร้าเตอร์
ชิ้นงานที่ใช้กับเราเตอร์จะมันไม่เคลื่อนที่

ความปลอดภัยในการใช้เร้าเตอร์

  1. สวมแว่นตานิรภัยในขณะปฏิบัติงาน 
  2. การปรับเปลี่ยนใส่ดอกเร้าเตอร์จะต้องไม่เสียบปลั๊กไฟฟ้า และสวิตช์ต้องอยู่ตำแหน่งปิด 
  3. ใส่คอกเร้าเตอร์เข้ากับแกนมอเตอร์ให้ได้ความลึกอย่างน้อย 1/2 นิ้ว แล้วจึงขันห้วจับให้แน่น 
  4. จับเร้าเตอร์ด้วยมือทั้ง 2 ข้างให้แน่นก่อนเปิดสวิตช์เครื่อง 
  5. ป้อนเร้าเตอร์ให้ดอกกัดกัดชิ้นงานอย่างสม่ำเสมอไม่เร็วเกินไปในทิศทางที่สวนทิศทางการหมุนของดอกกัด 
  6. ควรทดลองกับไม้ตัวอย่างก่อนเพื่อตรวจดูว่าลวดลายบัวถูกต้องตามต้องการ 
  7. หลังจากใช้เครื่องแล้วจะต้องปิดสวิตช์และรอจนกว่าดอกกัดหยุดหมุนเสียก่อน จึงยกเร้าเตอร์ออกจากชิ้นงาน

เช็คราคา เครื่องเร้าเตอร์


 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *