เครื่องมือช่าง ภาษาอังกฤษ ตามหมวดงานช่างต่างๆ

      ใครยังไม่รู้ว่า เครื่องมือช่าง ต่างๆ ภาษาอังกฤษเรียกว่ายังไงบ้าง? อย่าเห็นว่าไม่สำคัญเชียว เพราะบางครั้งข้อมูลภาษาไทยก็อาจไม่เพียงพอต่อการศึกษาวิธีและเคล็ดลับการใช้งานต่างๆ ถ้ารู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษของ เครื่องมือช่าง นั้นๆ แหล่งข้อมูลที่ค้นหาได้ก็จะกว้างขึ้น ช่วยให้เราเปรียบเทียบข้อมูลที่น่าเชื่อถือได้มากขึ้นด้วย 

      บทความนี้มีทั้ง เครื่องมือช่าง Hand Tools และ เครื่องมือช่างไฟฟ้า หรือ Power Tools แบ่งเป็นหมวดต่างๆ ดังนี้


เครื่องมือช่าง

1. เครื่องมือช่าง งานไม้

      ไม่ว่าจะงานคราฟต์, งาน DIY หรืองานอุตสาหกรรมก็ต้องใช้ เครื่องมือช่าง เหล่านี้ทั้งสิ้น ซึ่งยกตัวอย่างมา 20 คำศัพท์ ได้แก่

      1.1 เครื่องมือช่าง Hand Tools

สิ่ว : Chisel

กบไสไม้ : Planner

ตลับเมตร : Measuring Tape

ระดับน้ำ : Spirit Level

ไม้วัดมุม : Protractor

มือจับชิ้นงาน : Clamp

เวอร์เนียร์คาลิเปอร์ : Vernier Caliper

กระดาษทราย : Sandpaper

ค้อน : Hammer

เลื่อยมือ : Hand Saw

โต๊ะงานไม้ : Wood Workbench

      1.2 เครื่องมือช่าง Power Tools 

สว่านไฟฟ้า : Electric Drill 

ไขควงกระแทก : Impact Driver

เลื่อยวงเดือน : Circular Saw

เลื่อยฉลุไฟฟ้า : Jig Saw

เครื่องเซาะร่องไม้ : Wood Trimmer

เครื่องขัดกระดาษทราย : Sander

เครื่องยิงแม็กลม หรือ เครื่องยิงตะปูลม : Pneumatic Stapler

กบไสไม้ไฟฟ้า : Electric Planner

สว่านแท่น : Drill Press


เครื่องมือช่าง

2. เครื่องมือช่าง งานไฟฟ้า

      ไม่ค่อยมี เครื่องมือช่าง ที่ใช้ไฟฟ้ามากนัก เพราะเวลาช่างทำงาน พื้นที่โดยรอบไม่ควรมีกระแสไฟนั่นเอง แต่ถ้าเป็น เครื่องมือช่าง แบบไร้สายก็นับว่าปลอดภัย สิ่งสำคัญคือเครื่องมือต่างๆ ควรมีการหุ้มฉนวนกันไฟดูด

      2.1 เครื่องมือช่าง Hand Tools

ไขควงปากแบน : Slotted Screwdriver

ไขควงปากแฉก : Phillips Screwdriver

คีมปากยาว : Long-nose Plier

คีมตัดเฉียง : Diagonal Plier

คีมปอกสายไฟ : Wire Strip Plier

คีมย้ำสายไฟ : Crimping Plier

คีมตัดสายเคเบิ้ล : Cable Cutting Plier

ประแจตัวแอล : Allen Key / L-key / Hex Key

เทปพันสายไฟ : Electrical Tape

ไฟฉาย : Flashlight

ค้อนหงอน : Claw Hammer

ประแจเลื่อน : Adjustable Wrench

      2.2 เครื่องมือช่าง Power Tools 

ไขควงเช็คไฟ : Electrical Tester

เครื่องย้ำหางปลาขนาดใหญ่ : Crimping Machine

แคลมป์มิเตอร์ : Digital Clamp Multi-meter


เครื่องมือช่าง

3. เครื่องมือช่าง งานประปา

      เป็นอีกหมวดงานที่ไม่ค่อยมี เครื่องมือช่าง ที่ใช้ไฟฟ้ามากนัก ยกเว้นงานใหญ่ๆ ระดับอุตสาหกรรม

      3.1 เครื่องมือช่าง Hand Tools

เลื่อยมือ : Hand Saw

เลื่อยตัดเหล็ก : Hacksaw

กรรไกรตัดท่อ : Tube Cutter

ที่ต๊าบเกลียว : Ratcheting Pipe Threader

เทปพันท่อ / เทปปิดเกลียว : Thread Sealing Tape

คีมล็อก : Locking Plier

คีมคอม้า : Plier Wrench / Water-pump Plier

ประแจเลื่อน : Adjustable Wrench

ไฟฉาย : Flashlight

ตลับเมตร : Measuring Tape

ดินสอหรือปากกาทำเครื่องหมาย : Marker 

ประแจตัวแอล : Allen Key / L-key / Hex Key

      3.2 เครื่องมือช่าง Power Tools 

ปั๊มหอยโข่ง : Centrifugal Pump

สว่านเจาะรูกลม : Hole Saw

เครื่องเป่าลมร้อน : Heat Gun


เครื่องมือช่าง

4. เครื่องมือช่าง งานเหล็ก

      หมวดนี้รวมทั้ง เครื่องมือช่าง สำหรับตัดและเชื่อม รวมถึงเครื่องป้องกันที่ขาดไม่ได้

     4.1 เครื่องมือช่าง Hand Tools

ค้อนเหล็ก : Steel Hammer

กรรไกรตัดโลหะ : Metal Nibbler

กรรไกรตัดสังกะสี : Aviation Snipper

แปรงไฟเบอร์ : Wire Brush

เทปโลหะ : Stainless Steel Tape 

คีมล็อกงานเชื่อม : Locking Welding Clamp

ดินสอหรือปากกาทำเครื่องหมาย : Marker 

ถุงมืองานเชื่อม : Welding Glove

แว่นนิรภัย : Safety Glasses

      4.2 เครื่องมือช่าง Power Tools 

สว่านไฟฟ้า : Electric Drill

เครื่องเจียร : Grinder

เลื่อยไฟฟ้า : Electric Saw

แท่นตัดไฟเบอร์ : Fiber Cutter 

สว่านแท่น : Drill Press

เครื่องเชื่อมโลหะ : Welder


เครื่องมือช่าง

5. เครื่องมือช่าง งานปูน

      แม้จะชื่อหมวดงานปูนแต่ เครื่องมือช่าง เหล่านี้ก็ใช้ทั้งงานปูน งานอิฐ และงานคอนกรีต

      5.1 เครื่องมือช่าง Hand Tools

ค้อนทุบหิน : Sledge Hammer 

ค้อนหัวแหลม : Scabbling Hammer

ชะแลง : Crowbar

ไม้ฉาก : Square Ruler

เกรียง : Trowel

ไม้ตัดยิปซัมและพลาสวู้ด : Parallel Cutter

เหล็กสกัด : Cold Chisel

      5.2 เครื่องมือช่าง Power Tools 

เครื่องปาดหน้าปูน : Power Trowel

เครื่องผสมปูน : Motar Mixer

เลเซอร์วัดระดับ : Leveling Laser

เลเซอร์วัดระยะ : Measuring Distance Laser

สว่านโรตารี่ : Rotary Drill

เครื่องคอริ่ง : Coring Drill

เลื่อยวงเดือน : Circular Saw

เครื่องขัดกระดาษทราย : Sander

เครื่องจี้ปูน : Plastering Machine

เครื่องเจียร : Grinder


เครื่องมือช่าง

6. เครื่องมือช่าง งานยานยนต์

      6.1 เครื่องมือช่าง Hand Tools

คีมถ่างแหวน : Ring Plier

ประแจกรองน้ำมัน : Oil Filter Wrench

ลานรัดแหวนลูกสูบ : Piston Clamp

ที่ต๊าบเกลียว : Tap and Die tool

ถาดกรองน้ำมัน : Oil Filter

ประแจโซ่ : Chain Wrench 

ประแจปอนด์ / ประแจทอร์ก : Torqe Wrench 

แม่แรงตะเข้ : Trolley Jack

แม่แรงสามขา : Stand Jack 

กาหยอดน้ำมัน : Oil Kettle

กาพ่นสี : Air Gun / Spray Gun

ตัวจับขั้วแบตเตอรี่ : Battery Charger Clamp

      6.2 เครื่องมือช่าง Power Tools 

เครื่องพ่นสี : Color Sprayer

เครื่องเติมแบตเตอรี่รถ : Battery Charger

เครื่องอัดจารบี : Grease Gun

เครื่องวัดลมยาง : Tire Gauge 

เครื่องถ่วงล้อ : Calibrating Wheel Balancer

เครื่องถอดยาง : Tire Changer 

เครื่องยกเกียร์ : Gearbox Carrier 

ลิฟต์ยกรถ : Car Lift


เครื่องมือช่าง

7. เครื่องมือช่าง งานสวน งานเกษตร

      7.1 เครื่องมือช่าง Hand Tools

เลื่อยตัดกิ่ง : Pruning Saw

กรรไกรตัดกิ่ง : Pruning Shears

กรรไกรตัดหญ้า : Grass Shears

ขวาน : Axe

พลั่ว : Digging Shovel

เสียม : Drain Spades 

จอบขุดดิน : Changkol / Hoe

จอบถากหญ้า : Weed Remover

คราด : Harrow / Rake 

ฝักบัวรดน้ำ : Watering Can

     7.2 เครื่องมือช่าง Power Tools 

เครื่องเจาะดิน : Earth Auger

ปั๊มน้ำ : Water Pump

เครื่องตัดหญ้า : Lawn Mower

เครื่องเป่าใบไม้ : Blower

เครื่องพ่นยาสะพายหลัง : Backpack Sprayer

เครื่องย่อยกิ่งไม้ : Wood Chipper

เลื่อยยนต์ หรือ เลื่อยโซ่ : Chainsaw 

รถตัดหญ้า : Mower Car

เครื่องตัดและเล็มกิ่งไม้ : Brush Cutter and Trimmer

เครื่องตัดกิ่งไม้สูง : Palm Cutter

เช็คราคา เครื่องมือช่าง ได้ที่นี่


 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *